หลากหน้าที่ในหนึ่งเดียว สวนสไตล์ร่วมสมัย


Garden of The Month : หลากหน้าที่ในหนึ่งเดียว สวนสไตล์ร่วมสมัย
 โดยรวมแล้วผมอยากให้สวนดูเนี้ยบ แต่ขณะเดียวกัน ก็ให้มันดูเป็นธรรมชาติ
ไม่ใช่เนี้ยบไปเสียหมด เพราะมันจะทำให้บ้านดูแข็งได้ 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>