About us


Landscape-Ban-Khun-Anan-01-591x600บริษัท  เควี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบครบวงจร ที่มีความชำนาญใน  งานออกแบบ  Landscape และจัดสวน  งานออกแบบตกแต่งภายใน  รวมถึงการออกแบบและขายของตกแต่งบ้านประเภทประติมากรรมและภาพวาดสีน้ำมัน  สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก (Modern-Classic)  ซึ่งให้บริการตั้งแต่งานออกแบบแนวคิด  ไปจนถึงการรับเหมาก่อสร้างงานจนเสร็จกระบวนการ พร้อมทีมที่ปรึกษาทางด้านพฤกษาศาสตร์ที่ให้คำแนะนำด้านการคัดเลือก จัดหาและดูแลพรรณไม้  ให้เหมาะสมและครบวงจร

บริษัท  เควี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ถูกก่อตั้งและบริหารกิจการโดยนายกรกิจ รัศมีวงศ์พร  สถาปนิกที่มีประสบการ์ณด้านการออกแบบ  มายาวนาน และมีผลงานหลากหลายด้าน ในช่วงก่อนการก่อตั้งบริษัทนั้น  นายกรกิจ รัศมีวงศ์พร ได้รับงานออกแบบใน  ฐานะภูมิสถาปนิกอิสระ เป็นเวลากว่า 15  ปี โดยใช้ความรู้ที่เรียนมาโดยตรงประกอบกับประสบการ์ณการออกแบบมา  อย่างยาวนาน  ทำให้มีโอกาสได้ร่วมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายกรกิจ รัศมีวงศ์พร ได้ทุ่มเทงานงานออกแบบ landscape และจัดสวน สำหรับโครงการในประเทศหลากหลาย  โครงการ ในหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น  การออกแบบจัดสวนบ้านส่วนตัว จัดสวนของโครงการบ้าน  จัดสรรคอนโดมิเนียม  จัดสวนสถานประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ จัดสวนสถานศึกษา จัดสวนรีสอร์ท ซึ่งแต่ละโครงการได้ใช้งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของดีไซน์เนอร์สอดแทรก  เข้าไปในงานแตกต่างกัน ทำให้  งานออกมามีจุดเด่นและสวยงามไม่เหมือนใคร

สำหรับงานออกแบบ  landscape ในต่างประเทศนั้น  นายกรกิจ รัศมีวงศ์พร มีประสบการณ์ร่วมกับบริษัทข้ามชาติในประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกงนานกว่า  10 ปี โดยงานออกแบบ Landscape  หลักๆ  เป็นโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ขนาดใหญ่ในประเทศจีน  ซึ่งแต่ละโครงการมีความท้าทายแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดในการออกแบบในแต่ละพื้นที่ที่มิควรมองข้ามไป

นอกจากนั้น  งานออกแบบได้ขยายขอบเขตที่กว้างขึ้นมายังการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับบ้านลูกค้าส่วนตัว โดยภายใต้คอนเซปท์การออกแบบตกแต่งภายในสไตล์ Modern-classic ดังกล่าวนั้น นายกรกิจ รัศมีวงศ์พร ก็ได้ทำการออกแบบและคัดสรรของตกแต่งบ้านประเภทประติมากรรมและภาพวาดสีน้ำมันเพื่อให้การออกแบบตกแต่งภายในสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้ผลงานก็ออกมาโดดเด่นเป็นที่น่าติดตามเช่นกัน แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นเแรงบันดาลให้บริษัทสนใจขยายงานออกแบบไปในส่วนการออกแบบและจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านประเภทประติมากรรมและภาพวาดสีน้ำมันด้วย  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้การออกแบบตกแต่งภายในในแต่ละโครงการสามารถสอดแทรกและเข้าถึงศิลปะที่   ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยบริษัทได้เปิดตัวแกลเลอรี่แสดงสินค้าประเภทตกแต่งบ้านในช่วงปลายเมษายน 2554 เป็นต้นมา

นอกจากนั้น บริษัทยังได้เข้าร่วมเปิดบู๊ธกับงานบ้านและสวนในช่วงปลายปี 2554 ที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา