Services


Type of Services

Landscape Architecture
KV ART & DESIGN ให้บริการปรึกษาออกแบบตกแต่ง Landscape ซึ่งการบริการครอบคลุมทุกประเภทของการออกแบบ อันได้แก่ site layout, grading, planting, paving fountain/pool, lighting และอื่นๆ และให้บริการสำหรับทุกกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านพักอาศัยส่วนตัว โครงการโรงแรม โครงการที่พักอาศัยตากอากาศ โครงการโรงงานอุตสาหกรรม โครงการออฟฟิศ โครงการคอนโดมิเนียม โครงการส่วนงานราชการ
Landscape-design_modern-design_all-material
Interior Design

Transition-hall

Art Gallery
KV ART & DESIGN ประกอบธุรกิจออกแบบและนำเข้าประติมากรรม ทั้งประเภทตั้งโต๊ะ (STAND SCULPTURE) และประเภทติดผนัง (WALL SCULPTURE) มีหลากหลายรูปแบบเหมาะกับการตกแต่งในหลากหลายสไตล์ของสถานที่ นอกจากนั้น ART GALLERY ยังมีภาพวาดสีน้ำมันให้เลือกสรร โดยลูกค้าสามารถเยี่ยมชมสินค้าได้ทุกวันIMG_0346
Architecture Design
KV ART & DESIGN ได้ขยายขอบเขตการปรึกษาออกแบบไปถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
SKYLINE-option2-1-1-re